Pravidelné akce

Všechny níže vyjmenované pravidelné akce se konají v Obecním domě.

Pondělí

18:45 – ZUMBA s posilováním www.primazumba.cz pod vedením Lucie Burdové

Úterý

10:00 – ANGLIČTINA pro maminky s dětmi

20:00 – BABALETKY

Středa

18:15 – ANGLIČTINA I.

Každá 1. středa v měsíci diskuzní klub v klubovně.

Čtvrtek

18:00 – ANGLIČTINA II.